pre podporu vedúcich detských
a mládežníckych modelárskych krúžkovNadácia Volkswagen Slovakia finančne podporila v školskom roku 2015/2016 krúžok lodných modelárov a elektrotechnický krúžok v CVČ Bratislava I.
Ďakujeme.
(Článok na rg65.sk)stavba plachetníc NSS

aktualizované